ДОКУМЕНТИ

sara

 

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

 

sara

 

КОДЕКС ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА И ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

sara

ПРАВИЛНИК

о употреби печата

преузми

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАВИЛНИК

о канцеларијском и архивском пословању

преузми

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАВИЛНИК

о условима за остваривање права на накнаду трошкова превоза

преузми

sara

ПРАВИЛНИК

о измени Правилника о организацији такмичења трубачких оркестара на Драгачевском сабору трубача у Гучи

преузми

sara

ПРАВИЛНИК

о коришћењу службених возила

преузми

sara

- Правилник о раду
- Правилник о трошковима репрезентације
- Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем

sara

ПРАВИЛНИК

о организацији и систематизацији послова 

преузми

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова

преузми

sara

СТАТУТ

Културног центра општине Лучани у Гучи

преузми

sara

ПРАВИЛНИК

о ближем уређивању поступка јавне набавке (31.12.2020)

преузми

 

ПРАВИЛНИК

о другим изменама Правилника о набавкама (23.8.2021)

преузми

 

ПРАВИЛНИК

о првим изменама Правилника о набавкама (9.3.2021)

преузми

sara

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА ТРУБАЧКИХ ОРКЕСТАРА НА ДРАГАЧЕВСКОМ САБОРУ ТРУБАЧА У ГУЧИ

преузми

sara

All for Joomla All for Webmasters