ДОКУМЕНТИ

sara

ПРАВИЛНИК

о условима за остваривање права на накнаду трошкова превоза

преузми

sara

ПРАВИЛНИК

о измени Правилника о организацији такмичења трубачких оркестара на Драгачевском сабору трубача у Гучи

преузми

sara

ПРАВИЛНИК

о коришћењу службених возила

преузми

sara

- Правилник о раду
- Правилник о трошковима репрезентације
- Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем

sara

ПРАВИЛНИК

о организацији и систематизацији послова и радних задатака

преузми

sara

СТАТУТ

Културног центра општине Лучани у Гучи

преузми

sara

ПРАВИЛНИК

о ближем уређивању поступка јавне набавке (12.10.2015)

преузми

sara

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА ТРУБАЧКИХ ОРКЕСТАРА НА ДРАГАЧЕВСКОМ САБОРУ ТРУБАЧА У ГУЧИ

преузми

sara

All for Joomla All for Webmasters