ЈАВНЕ НАБАВКЕ

sara

План јавних набавки за 2021. годину (13.1.2021.)

Измена плана јавних набавки за 2021. годину (17.3.2021.)

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021. ГОДИНА

 

5.8.2021. ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ Закуп санитарних просторија

Текст огласа

 

15.7.2021. НАБАВКА ИСПОД ПРАГОВА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (чл.27 ст. 1 ЗЈН)  Набавка опанака – награде за учеснике 60. Драгачевског сабора трубача у Гучи број 23/2021.

Позив за подношење понуда
Образац понуде
Спецификација

 

15.7.2021. НАБАВКА ИСПОД ПРАГОВА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (чл.27 ст. 1 ЗЈН)  Набавка чутура – награде за учеснике 60. Драгачевског сабора трубача у Гучи број 22/2021.

Позив за подношење понуда
Образац понуде
Спецификација
Прилог бр. 1
Прилог бр. 2

  

sara

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020. ГОДИНА

 

26.10.2020 НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН)  Куповина књиге "Вечној труби и трубачима" аутора Дејана Томића, редни број 29/20

 

15.06.2020 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Услуге организације концерата обезбеђивањем технике и техничког особља" редни број 6/20

 

11.06.2020 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Радови на санацији и отклањању последица пожара пословног објекта ресторана на КП 1978/1 КО Гуча" редни број 5/20

 

13.05.2020 НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "КУПОВИНА ЦВЕЋА" редни број 15/20

 

13.03.2020 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Радови на Дому трубача" редни број 4/20

12.03.2020 НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "НАБАВКА СОКА СА ДРАГАЧЕВСКИМ ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ" редни број 14/20

 

12.03.2020 НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "НАБАВКА РАКИЈЕ СА ДРАГАЧЕВСКИМ ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ" редни број 13/20

 

10.03.2020 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Куповина електричне енергије" редни број 3/20

 

12.02.2020 НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "Алати и материјали за одржавање зграда" редни број 8/20

 

28.01.2020 НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ" редни број 4/20

 

28.01.2020 НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ ПУТЕМ МЕДИЈА" редни број 3/20

 

27.01.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Услуге ресторана у Гучи", редни број ЈН 2/20

 

22.01.2020. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Набавка лож уља", редни број ЈН 1/20

 

01.01.2020. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "Организација концерта трубачког оркестра Драгачевске трубе" редни број 1/20

 

sara

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019. ГОДИНА

 

26.11.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Намештај" редни број 14/19

 

24.10.2019. ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА "Организација концерта Биљане Јевтић, редни број ЈН 13/19

 

22.10.2019. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "Набавка пехара за потребе манифестације Митровдан у Вичи" редни број 46/19

 

03.10.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Услуга организације концерата обезбеђивањем технике и техничког особља" редни број 12/19

 

02.08.2019. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "НАБАВКА ШОЉА И ЧАША" редни број 44/19

 

26.07.2019. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "НАБАВКА ШАТРЕ" редни број 43/19

 

26.07.2019. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "НАБАВКА УСЛУГА ФОТОГРАФИСАЊА" редни број 42/19

 
 
 

13.07.2019. ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА "Организација концерта Чеда Марковића, редни број ЈН 10/19

 

12.07.2019. ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА "Организација рок концерта групе "Eyesburn", редни број ЈН 7/19

 

04.07.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Намештај", редни број ЈН 11/19

 
 

02.07.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Радови на Дому трубача - инвестиционо одржавање", редни број ЈН 9/19

 

27.06.2019. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "НАБАВКА ЧУТУРА" редни број 30/19

 

25.06.2019. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "НАБАВКА ПЕХАРА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДТАКМИЧЕЊА" редни број 29/19

 

19.06.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Услуга исхране за потребе организације манифестација наручиоца", редни број ЈН 8/19

 

28.05.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Радови на Дому трубача", редни број ЈН 6/19

 

24.05.2019. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "НАБАВКА УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА" редни број 17/19

         

 

23.05.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Куповина аутомобила", редни број ЈН 5/19

 

22.05.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Услуга организације концерата обезбеђивањем технике и техничког особља", редни број ЈН 4/19

 
 

22.05.2019. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "НАБАВКА РАКИЈЕ СА ДРАГАЧЕВСКИМ ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ" редни број 16/19

Јавни позив за подношење понуда
Образац понуде са Изјавом о испуњености услова
Спецификација услуга

 

09.05.2019. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ФОТЕЉЕ" редни број 15/19

Јавни позив за подношење понуда
Образац понуде са Изјавом о испуњености услова
Спецификација услуга

 

19.04.2019. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА" редни број 14/19

Јавни позив за подношење понуда
Образац понуде са Изјавом о испуњености услова
Спецификација услуга

 

19.04.2019. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "КУПОВИНА ЦВЕЋА И ЗЕЛЕНИЛА" редни број 13/19

Јавни позив за подношење понуда
Образац понуде са Изјавом о испуњености услова
Спецификација услуга

 

19.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Услуге хотела и ресторана у Гучи", редни број ЈН 3/19

 

19.03.2019. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ ПУТЕМ МЕДИЈА" редни број 2/19

Јавни позив за подношење понуда
Образац понуде са Изјавом о испуњености услова
Спецификација услуга

 

15.03.2019. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) „КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ“ редни број 1/19

Јавни позив за подношење понуда
Образац понуде са Изјавом о испуњености услова
Спецификација услуга

 

14.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Куповина електричне енергије", редни број ЈН 2/19

 

14.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Набавка лож уља", редни број ЈН 1/19

 

14.02.2019. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) „УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ“ редни број 8/19

Јавни позив за подношење понуда
Образац понуде са Изјавом о испуњености услова
Спецификација услуга

 

sara

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018. ГОДИНА

 

09.11.2018. ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА "ОРГАНИЗАЦИЈА КОНЦЕРТА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКОГ ДРУШТВА "АБРАШЕВИЋ" редни број 11/18

 
 
 

23.10.2018. ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА "ОРГАНИЗАЦИЈА КОНЦЕРТА ТРУБАЧКОГ ОРКЕСТРА ДРАГАЧЕВСКЕ ТРУБЕ" редни број 10/18

 
 

30.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „ШТАМПА ИЗЛОЖБЕНИХ ПАНОА И КАТАЛОГА“ редни број 9/18

 

06.07.2018. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) „УСЛУГЕ ФОТОГРАФИСАЊА 58. ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ“ редни број 31/18

Јавни позив за подношење понуда
Образац понуде са Изјавом о испуњености услова
Спецификација услуга
Програм 58. Сабора трубача у Гучи

 

26.06.2018. ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА „Организација рок концерта“ редни број 6/18

 

19.06.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Штампа листа Драгачевски трубач“ редни број 8/18

 

19.06.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Опрема за културу - озвучења и бина“ редни број 7/18

 

12.06.2018. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) „НАБАВКА ЧУТУРА ЗА ПОТРЕБЕ 58. ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ“ редни број 23/18

Јавни позив за подношење понуда
Образац понуде са Изјавом о испуњености услова
Спецификација услуга
Прилог број 1
Прилог број 2

 

17.04.2018. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) „УСЛУГА ИЗРАДЕ ПЕЧАТА, ШТАМБИЉА И ПЛОЧИЦА ЗА НУМЕРАЦИЈУ БИОСКОПСКЕ САЛЕ“ редни број 21/18

Јавни позив за подношење понуда
Образац понуде са изјавом понуђача
Спецификација услуга

 

17.04.2018. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) „Куповина цвећа и зеленила“ редни број 20/18

Јавни позив за подношење понуда
Образац понуде са Изјавом о испуњености услова
Спецификација услуга

 

08.03.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Услуге репрезентације за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи (услуге хотела и ресторана)“ редни број 5/18

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

22.02.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Услуге репрезентације за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи (услуге хотела и ресторана)“ редни број 4/18

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка од 8.3.2018. године

 

21.02.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Услуге штампе промотивних материјала за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи“ редни број ЈН 3/18

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање понуђача број 1 од 23.2.2018.године
Одлука о додели уговора од 23.2.2018. године
Обавештење о закљученом уговору

 

20.02.2018. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "НАБАВКА УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ" редни број ЈН 11/18

Позив за подношење понуда
Образац понуде са Изјавом о испуњености услова
Спецификација услуга

 

14.02.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Куповина електричне енергије“ редни број ЈН 2/18

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

13.02.2018. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "НАБАВКА КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА" редни број ЈН 10/18

Позив за подношење понуда
Образац понуде са Изјавом о испуњености услова
Спецификација услуга

 

13.02.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Набавка лож уља“ редни број ЈН 1/18

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација - измене и допуне
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

sara

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017. ГОДИНА

 

18.10.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Штампа изложбених паноа и каталога“ редни број ЈН 11/17

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

22.05.2017. Јавни избор за корисника лиценце и реализацију послова продукције и маркетинга Драгачевског сабора трубача у Гучи

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Прилози:

Исправа о жигу
Одлука о Драгачевском сабору трубача у Гучи, број 06-1-7/2016-I од 5.1.2016. године,
Правилник о организацији такмичења трубачких оркестара на Драгачевском сабору трубача у Гучи, број 347 од 11.4. 2017.године,
Правилник о оглашавању и спонзорству на Драгачевском сабору трубача у Гучи, број 107 од 7.02.2017.године,
Правилник о додели посебних признања и јавних звања на Драгачевском сабору трубача у Гучи, број 34/2016 и 5/2017 од 3.2.2017.године,
Програм Драгачевског сабора трубача у Гучи
Одлука Саборског одбора број 3/2017 од 7.3.2017.године
Одлука Управног одбора број 103-II од 7.2.2017.године
Мишљење Управе за јавне набавке број 011-00-161/15 од 28.4.2015.године

 

03.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Услуге штампе промотивних материјала за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи“ редни број 8/17

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање број 314-/8/17-1 од 5.4.2017.године
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

28.03.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Услуге репрезентације за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи“ редни број ЈН 7/17

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

28.03.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Набавка постељине за потребе опремања Дома трубача“ редни број 6/17

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање број 290-6/17 од 30.3.2017
Одговор број 297-6/17-2 од 3.4.2017.године.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

14.03.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Услуге репрезентације за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи“, редни број: ЈН 4/17

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка број 24-4/17 од 22.3.2017.​
Обавештење о обустави поступка

 

07.03.2017. Јавни избор за корисника лиценце и реализацију послова продукције и маркетинга Драгачевског сабора трубача у Гучи

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Прилози:

Исправа о жигу
Одлука о Драгачевском сабору трубача у Гучи, број 06-1-7/2016-I од 5.1.2016. године
Правилник о организацији такмичења трубачких оркестара на Драгачевском сабору трубача у Гучи, број 105 од 7.2. 2017.године
Правилник о оглашавању и спонзорству на Драгачевском сабору трубача у Гучи, број 107 од 7.02.2017.године
Правилник о додели посебних признања и јавних звања на Драгачевском сабору трубача у Гучи, број 34/2016 и 5/2017 од 3.2.2017.године
Програм Драгачевског сабора трубача у Гучиv
Одлука Саборског одбора број 3/2017 од 7.3.2017.године
Одлука Управног одбора број 103-II од 7.2.2017.године
Мишљење Управе за јавне набавке број 011-00-161/15 од 28.4.2015.године

Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка

 

01.03.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Услуге штампе промотивних материјале за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи.“ редни број 3/17

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације број 207-3/17
Обавештење о продужењу рока за поношење понуда број 208-3/17
Одлука о обустави поступка
​Обавештење о обустави поступка

 

13.02.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Куповина електричне енергије за потребе Центра за културу и спорт“, редни број: ЈН 2/17

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

02.02.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Набавка лож уља за потребе Центра за културу и спорт“ редни број 1/17

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на захтев заинтерсованог лица број 95-1/17-1 од 3.2.2017.године.
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

sara

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016. ГОДИНА

 

13.12.2016. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК „Опремање Дома трубача намештајем “ редни број 22/16 

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговори на питања заинетерсованих лица број 1047-22/16-1
Одговор на питање понуђача 1065-22/16-2 од 30.12.2016.године
Одговор број 16-22/2016-3 од 9.1.2017.године
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда / пријава број 17-16/22 од 9.1.2017.године.
Одговор број 27-22/16-4 од 10.1.2017.године.
Одговор број 30-22/16-5 од 11.1.2017.године.
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

12.12.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Куповина котла“ редни број 21/16

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењом уговору

 

05.12.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Услуге штампања за потребе реализације пројекта Драгачевска задруга жена – хероина једног времена “ редни број 20/16 

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор 1 број 964-20/16-1 од 8.12.2016.​
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права број 1029-20/16 од 21.12.2016.године
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

 

14.07.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Исхрана учесника у програму и организацији 56. Дргачевског сабора трубача у Гучи“ редни број 15/16

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (објављена 1.8.2016.године)
Обавештење о поднетом захтеву за зашиту права
Одлука о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 866-15/16 од 28.10.2016.године.

 

13.07.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Додатно радно ангажовање лица преко омладинске задруге за потребе организације и реализације 56. Драгачевског сабора трубача у Гучи" редни број 14/16 

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора број 576-14/16 од 21.7.2016.године.
Обавештење о закљученом уговору

 

05.07.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Додатно радно ангажовање лица за потребе организације и реализације 56. Драгачевског сабора трубача у Гучи“ редни број 10/16

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора број ​549-10/16 од 15.7.2016.године
Обавештење о закљученом уговору

 

21.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Закуп лед екрана и опреме потребне за озвучење позорнице за време одржавања пратећих и манифестације 56. Драгачевског сабора трубача у Гучи" редни број 9/16 

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору број 505-9/16 од 7.7.2016.године

 

09.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Услуге штампе промотивних и других материјала за потребе промоције и организације 56. Драгачевског сабора трубача у Гучи" редни број ЈН 8/16

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору број 496-8/16 од 5.7.2016.године

 

09.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Услуге штампе листа Драгачевски трубач за потребе 56. Драгачевског сабора трубача у Гучи" редни број 7/16

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питање и одговор број 396-7/16-1 од 10.6.2016.
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору број 495-7/16 од 5.7.2016.године

 

18.02.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Услуге штампе промотивних материјала за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи редни број ЈН 6/16

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију број 147-6/16-1 од 23.2.2016.године
Одлука о додели уговора​
Обавештење о закљученом уговору

 

03.02.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Набавка лож уља за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи" редни број 5/16

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

28.01.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Услуге штампе промотивних материјала за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи редни број ЈН 4/16

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка број 101-4/16 од 8.2.2016.године​
Обавештење о обустави поступка​

 

28.01.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Куповина електричне енергије за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи " редни број 3/16

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питње понуђача број 1 од 29.1.2016.године
Конкурсна документација - измене и допуне
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 66-3/16
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору ​

 

25.01.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ГУЧИ редни број ЈН 2/2016

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

sara

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015. ГОДИНА

 

27.10.2015. ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК "Доградња Мотела "АС" за потребе смештаја трубача - Дом трубача" редни број 16/15 

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију број 602-16/15-1 од 2.11.2015.године
Питања и одговори везани за конкурсну документацију број 605-16/15-2 од 3.11.2015.године
Питања и одговори везани за конкурсну документацију број 615-16/15-3 од 9.11.2015.године
Питања и одговори везани за конкурсну документацију број 629-16/15-4 од 13.11.2015.године
Прилог број 1 уз одговор број 4 од 13.11.2015.године
Питања и одговори везани за конкурсну документацију број 633-16/15-5 од 16.11.2015. године
Измена и допуна конкурсне документације број 634-16/15 од 16.11.2015.године
Питања и одговори везани за конкурсну документацију број 639-16/15-6 од 18.11.2015.године
Питања и одговори везани за конкурсну документацију број 653-16/15-7 од 19.11.2015.године
Питања и одговори везани за конкурсну документацију број 654-16/15-8 од 19.11.2015.године
Прилог број 2 уз одговор број 8 од 19.11.2015.године
Питања и одговори везани за конкурсну документацију број 658-16/15-9 од 20.11.2015.године
Питања и одговори везани за конкурсну документацију број 660-16/15-10 од 23.11.2015.године
Одлука о додели уговора 10.12.2015. године
Обавештење о закљученом уговору број 725-16/15 од 29.12.2015.године
Одлука о измени уговора о јавној набавци
Одлука о измени уговора
Одлука о измени уговора о јавној набавци
Одлука о измени уговора о јавној набавци
Одлука о измени уговора

 

28.09.2015. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "НАБАВКА ЛОЖ УЉА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ГУЧИ" ЈН БР. 15/15 

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

06.07.2015. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "ЗАКУП ЛЕД ЕКРАНА И ОПРЕМЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ОЗВУЧЕЊЕ ПОЗОРНИЦЕ ЗА ВРЕМЕ 55. САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ" редни број 11/15 

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

 

01.07.2015. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "КУПОВИНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ У ГУЧИ" редни број 6/15

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

 

19.05.2015. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "УСЛУГЕ ШТАМПЕ ПРОПАГАНДНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ У ГУЧИ" редни број 5/15 

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

 

18.05.2015. "ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК "Услуге репрезентације за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи", РЕДНИ БРОЈ 4/15

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

 

07.05.2015. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ПОВОДОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ У ГУЧИ" редни број 3/15

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

 

20.04.2015. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ПОВОДОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ У ГУЧИ" редни број 2/15

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

sara

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014. ГОДИНА


15.07.2014. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "ЗАКУП СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ 54. ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ" редни број ЈН 11/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

14.07.2014. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "ЗАКУП ЛЕД-ЕКРАНА И ОПРЕМЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ОЗВУЧЕЊЕ ПОЗОРНИЦЕ ЗА ВРЕМЕ 54. ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ" редни број ЈН 17/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

10.07.2014. ПОСТУПАК НАБАВКЕ "УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА СА ЦИЉЕМ ПРИБАВЉАЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 54. ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ“ (редни број: 13/14)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

08.07.2014. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИРЕДБИ И ОБЈЕКАТА ЗА ВРЕМЕ 54. ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ", редни број ЈН:12/14

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

07.07.2014. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „УСЛУГЕ ШТАМПЕ ПРОМОТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ“, редни број: ЈН 10/14. 

Јавни позив за подношење понуда
Конкурсна документација услуге штампе
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације

 

17.06.2014. ПОСТУПАК НАБАВКЕ "УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА СА ЦИЉЕМ ПРИБАВЉАЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 54. ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ" редни број 8/14

Конкурсна документација
Јавни позив за подношење понуда
Одговори на захтев за додатним информацијама
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужетку трајања рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка

 

12.05.2014. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК „УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ГУЧИ“ редни број: ЈН 7/14 

Конкурсна документација - отворени поступак - Сабор
Јавни позив за подношење понуда

 

09.04.2014. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ПОВОДОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ" JН БР. 6/14 

Конкурсна документација
Јавни позив за подношење понуда

 

07.04.2014. "УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ГУЧИ" ЈН БР. 5/14

Конкурсна документација - отворени поступак - Сабор
Јавни позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Одлука о обустави поступка

 

27.03.2014. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "НАБАВКА ЛОЖ УЉА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ГУЧИ" ЈН БР. 4/14 

Конкурсна документација
Јавни позив за подношење понуда

 

24.03.2014. "УСЛУГЕ ПРИБАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 54. ДРАГАЧЕВСКИ САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ" ЈН БР. 3/2014 

Измена конкурсне документације
Конкурсна документација - отворени поступак - Сабор
Јавни позив за подношење понуда

sara

All for Joomla All for Webmasters