СТАРА ШКОЛА У ГУЧИ

Заузимањем Симеона Протића "столоначелника попечитељства просвјешченија" 1848 године подигнута је од слабог материјала прва зграда за школу у Гучи. Управо то је једна од првих државних школа у Драгачеву, о којој се од њеног оснивања "Попечитељство" старало и учитеље плаћало. На подизању ове зграде, која се налазила у непосредној близини данашње школске зграде, трудио се Милован Недељковић.

Први гучки учитељ био је чувен по строгости, као и ви ондашњи учитељи васпитани на тадашњим педагошким принципима, Радисав Таловић, родом из Бруснице. Као и онај чачански учитељ, зли Тацо, и Радисав је за вратима од учионице држао "фиргаз" - снопић уплетених прутова - у ћупу пуном сирћета. За мале грешке и незнање лекције, учитељ је знао ученицима да да по туру 10-15 фиргаза. Таловић је у Гучи провео до 1863. године када је дошао Мијаил Чакаревић, родом из Котраже, који је у својих 25 година умро 11. VIII 1868. године послуживши "свое отечество пет година".

Од доцнијих гучких учитеља старијим људима познати су само Светозар Кушић из Шума и његова женаЛепосава, затим Радовановић из Заграђе, Јанко Протић из Негришора, Срећко Ђурић из Мојсиња и Младен Поповић, доцније свештеник тијањски. Године 1890. подигнута је нова школа заузимањем председника општине гучке и народног посланика Миљка Протића. У овој школи учитељевао је Милорад Вујовић, доцнији школски надзорник, са својом женом Миросавом. Године 1928. подигнут је спрат на овој школи , на коме је и Женска занатска школа. Срећним случајем бвезница ратне штете, својина ове школе, добила је згодитак од 100.000 динара, која сума уз друге субвенције утрошена је не само на подизање спрата, већ и на лепу камено-гвоздену ограду.

Школа је имала одличну библиотеку, затим цео дрворезачки и коричарски алат, који је са целокупним инвентаром за време Аустријанаца пропао.

Милисав Д. Протић, 1940.

All for Joomla All for Webmasters